تاریخ : چهارشنبه، 22 فروردين ماه، 1397
موضوع :

دوره آموزشی چابک سازی سیستم آموزش


منبع این مقاله : :آموزشی و پژوهشی افق فارمد
آدرس این مطلب : http://ofoghpharmed.com/290/دوره-آموزشی-چابک-سازی-سیستم-آموزش/